Hệ thống Văn bản


Số lượng văn bản:

27/2013/TT-BLĐTBXH Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động theo Thông tư 27_2013 BLĐTBXH
31/2014/TT-BCT Huấn luyện An toàn điện theo Thông tư 31_2014 BCT
06/2007/QH12 Luật hóa chất 06.2007-QH12.docx
04/2012/TT-BCT Thông tư Quy định phân loại và ghi nhãn hoá chất
20/2013/TT-BCT Thông tư Quy định về Kế hoạch và Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp
40/2011/TT-BCT Thông tư Qui định về khai báo hóa chất
28/2010/TT-BCT Thông tư Quy định cụ thể một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất
36.2014.TT.BCT Thông tư Quy định về huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất
07/2014/TT-BLĐTBXH Thông tư Ban hành 27 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
05/2014/TT-BLĐTBXH Thông tư ban hành Danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
06/2014/TT-BLĐTBXH Quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
04 - 2014/blđtbxh Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống đường ống dẫn hơi nước, nước nóng qtkđ: 04 - 2014/blđtbxh
05 - 2014/ BLĐTBXH Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống lạnh
06 - 2014/BLĐTBXH Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn nồi hơi, nồi đun nước nóng
07 - 2014/BLĐTBXH Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống điều chế tồn trữ và nạp khí
08 - 2014/BLĐTBXH Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn chai chứa khí công nghiệp
09 - 2014/BLĐTBXH Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn bình chịu áp lực
13 - 2014/BLĐTBXH Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng (lpg) tại nơi tiêu thụ công nghiệp
14 - 2014/BLĐTBXH Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng tại nơi tiêu thụ dân dụng
15 - 2014/BLĐTBXH Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống đường ống dẫn khí y tế
16 - 2014/BLĐTBXH Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thồng đường ống dẫn khí đốt bằng kim loại
17 - 2014/BLĐTBXH Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn chai thép hàn nạp lại được dùng cho khí dầu mỏ hóa lỏng (lpg)
18 - 2014/BLĐTBXH Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn chai composite nạp lại được dùng cho khí dầu mỏ hóa lỏng (lpg)
01- 2014/BLĐTBXH Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị nâng kiểu cầu (cầu trục, cổng trục, bán cổng trục, pa lăng điện)
02- 2014/BLĐTBXH Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang cuốn, băng tải chở người
1 - 25 | 97 Sau › Cuối ›› Chuyển tới trang
Sky Bet by bettingy.com