THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA HUẤN LUYỆN GIẢNG VIÊN AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ HÀ NỘI THÁNG 05/2016 Thực hiện Thông tư số: 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc quy định công tác huấn luyện an toàn lao ...
THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA HUẤN LUYỆNGIẢNG VIÊN AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI THÁNG 03/2016 Thực hiện Thông tư số: 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc quy định công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao ...
Sky Bet by bettingy.com