Khóa/Course: ĐÀO TẠO CÁN BỘ AN TOÀN CHUYÊN NGHIỆP Đối tượng: Cán bộ, nhân viên Thời lượng/Duration: 48 giờ Địa điểm/Address: theo nhu cầu của đơn vị  Giảng viên: Giới thiệu/Introduction:Học viên tham gia khóa học sẽ được trang bị các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về An toàn lao động, vệ sinh lao động, những kiến thức thực ...
AN TOÀN LÀM VIỆC VỚI HÓA CHẤT I.ĐỐI TƯỢNG, MỤC TIÊU HUẤN LUYỆN : Nhóm 3: Người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về An toàn lao động, vệ sinh lao động theo danh mục ban hành kèm theo Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH (phụ lục I).   Mục tiêu khóa học : Nhằm cung cấp kiến thức kỹ thuật an ...
HUẤN LUYỆN KỸ THUẬT AN TOÀN ĐIỆN I. Đối tượng huấn luyện Nhóm 3: Người làm công việc vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị điện, hệ thống điện…. II. Mục tiêu khóa học và thời lượng huấn luyện Mục tiêu của khóa học: nhằm cung cấp kiến thức kỹ thuật an toàn trong vận hành, sửa chữa ...
I. ĐỐI TƯỢNG HUẤN LUYỆN Nhóm 3: Người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về An toàn lao động, vệ sinh lao động theo danh mục ban hành kèm theo Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH (phụ lục I). II. Mục tiêu khóa học và thời lượng huấn luyện 1. Mục tiêu của khóa học: Cung cấp kiến thức kỹ thuật an toàn, ...
AN TOÀN KHI LÀM VIỆC VỚI THIẾT BỊ CHỊU ÁP LỰC I. Đối tượng huấn luyện Nhóm 3: Người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về An toàn lao động, vệ sinh lao động theo danh mục ban hành kèm theo Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH (phụ lục I). II. Mục tiêu khóa học và thời lượng huấn luyện Mục ...
Đối tượng - Nhóm 3: Người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về An toàn lao động, vệ sinh lao động theo danh mục ban hành kèm theo Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH (phụ lục I). I. Tổng quan An toàn vệ sinh lao động 1. Mục đích, ý nghĩa của công tác an toàn lao động Làm cho người học ...
Công ty TNHH Đào tạo, Kiểm định và Đo kiểm môi trường là đơn vị được Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội công nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện và cấp Chứng chỉ an toàn lao động, vệ sinh lao động theo Giấy chứng nhận số 05/2015/GCN ngày 16/01/2015Công ty TNHH Đào tạo, ...
Sky Bet by bettingy.com